Kodukord

Loe kindlasti läbi Mõmmipesa lastehoiu kodukorra reeglid, et toimida õigesti. Kodukorra reeglitest tuleb rangelt kinni pidada lapsevanemal.

 1. Lapse lastehoidu toomine ja koju viimine
  • Lastehoid on avatud E-R 7:30-17:30
  • Lapsevanem teavitab lapsehoidjat lapse puuduma jäämisest ja tagasi hoidu tulemisest eelneval päeval rühma telefonile +372 5612 1732
  • Lapsevanem annab isiklikult lapse üle lapsehoidjale ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu lapsehoidjalt. Lapsehoidjal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. Lapsevanem teavitab lapsehoidjat eelnevalt, kes lapsele järele tuleb. Võõrale isikule last ei anta!
  • Laps tuuakse lastehoidu õigeaegselt, st hiljemalt kella 9:00-ks. Vastasel juhul võib hoidja keelduda last sel päeval hoidu lubamast.
  • Kui laps sööb hommikusööki, siis vähemalt 5 minutit enne hommikusöögi algust (8.30)
 1. Riietus
  • Laps tuleb lastehoidu korrastatud välimusega! (küüned lõigatud, juuksed kammitud, laps pestud ja puhtad riided seljas)
  • Lapsevanem varustab lapse lastehoius oleku ajaks vajalike mugavate, puhaste, tervete, ilmastikule ja lapse kasvule vastavate toa- ja õueriietega ning –jalanõudega.
  • Riided ning jalanõud peavad olema kergesti selga/jalga pandavad, lihtsate kinnitustega.
  • Lapsevanem kontrollib regulaarselt, et lapse toa-ja õueriided ning jalanõud oleksid terved, korralikult suletavad (korras lukud, trukid jms), puhtad ning lapse kasvule vastavad.
  • Lapsehoidja ei vastuta lapse toa- ja õueriiete ning jalanõude esteetilise välimuse eest.
  • Parim riietus lasteaias mängimiseks on see, milles lapsel on mugav ning mille määrdumine, katki minek jms ei tekita hilisemaid probleeme. (eriti poriste ilmadega)
  • Sõrmkindaid ja varvassokke võib kanda laps, kes oskab iseseisvalt neid kätte/jalga panna.
  • Lasteaias peavad lapsel kindlasti olema:
   1. Vahetusjalanõud (hingavad)
   2. Puhas vahetuspesu (Mähkmed, aluspesu, sokid või sukkpüksid, pluus, seelik või püksid)
   3. Kamm tüdrukutel (juukseklambrid ja patsikummid)
   4. Pabertaskurätikud
   5. Suveperioodil on õuesoleku ajaks kindlasti vajalik ka peakate
   6. Porise ilma korral kummikud
   7. Õueriietus vastavalt ilmale
 1. Söömine
  • Lastehoius on kolm söögikorda:
   1. Hommikusöök 8.30
   2. Lõunasöök 12.00
   3. Õhtuoode 15.30  (enne kodust õhtusööki söödav kerge eine).
 • Palun teavitage lapsehoidjat, kui teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline või kui ta ei söö teatud toiduaineid üldse (terviseankeet).
 • Lapsevanem teavitab lapsehoidjat lapse puuduma jäämisest ning tagasi hoidu tulemisest eelneval päeval enne kella 9.00. Mitte teatatud puudumisel läheb laps sööjate nimekirja ning selle päeva eest arvestatakse kuu lõpus ka tasu. Tagasi tulemisest tuleb samuti teatada päev ette, vastasel juhul pole laps sööjate nimekirjas ning teda ei saa hoidu vastu võtta!

Teatada saab rühma telefonile +372 5612 1732

 1. Mänguasjad ja maiustused
  • Lastehoidu võib mänguasju kaasa võtta kokkuleppel lapsehoidjaga. Kaasa toodud mänguasja puhul kehtib reegel: ,,Luban mänguasja ka sõbrale“ Lastehoidu ei ole lubatud võtta mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid (väikseid detaile sisaldavaid)
  • Kaisukarud on lubatud
  • Lapsehoidja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest
  • Maiustusi mitte kaasa anda! Sünnipäeva puhul tuleb lapsehoidjaga nõu pidada, sest kõik lapsed ei tohi teatud maiustusi allergia tõttu süüa.
  • Kindlasti ei sobi lastehoidu näts!
 1. Tevislik seisund
  • Haige lapse koht on kodus!
  • Lastehoid ei tegele laste raviga ega järelraviga, vajadusel osutab üksnes esmaabi. Lapsehoidjal on seadusega keelatud anda lastehoius lastele ravimeid (v.a esmaabi), ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta.
  • Juhul, kui lapsehoidjal tekib last vastu võttes kahtlusi lapse tervisliku seisundi osas, on tal õigus küsida vanemalt selles kohta lisateavet ning vajadusel keelduda last lastehoidu vastu võtmast.
  • Päeva jooksul haigestunud lapsest teatatakse koheselt lapsevanemale, kes organiseerib kiiresti lapse ära viimise hoiust.
  • Lapsevanem teavitab lapsehoidjat lapsel esinevatest allergiatest ja haigusnähtudest, mis võivad takistada lapse hakkama saamist lastehoius.
 1. Lastehoiuga seonduvate kulude tasumine lastevanemate poolt
  • Kohatasu tuleb tasuda iga kuu 5.ndaks kuupäevaks arveldusarvele. Juhul, kui lapsevanem ei ole lastehoiu kohatasu tasunud 2 kuu jooksul, on lastehoiu juhatajal õigus laps lastehoiu nimekirjast välja arvata.
  • Söögirahad tuleb samuti tasuda kuu 5.ndaks kuupäevaks arveldusarvele ülekandena.
  • Võlgnevuse 10-ndast päevast last hoidu ei lubata!