Innove toetus

Mõmmipesa lastehoidu toetab Sihtasutus INNOVE

Toetuse summa: 47 040 eurot

Periood: 01.09.18 – 31.08.2020

Projekti nimi:„Laste päeva- ja ööhoiukohtade loomine ja teenuse pakkumine 0-7-aastastele lastele Tallinnas,Haabersti linnajaos“

Eesmärk: Suurendada lapsevanemate osalemist tööturul

Kirjeldus: Projekti toetatavad tegevused on uute lapsehoiukohtade ja uute eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal lapsehoiuteenuse osutamine või alushariduse andmine.

Fondi nimetus: Euroopa Sotsiaalfond